Cookies

Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij zorgen voor een correct werkende website. Wij verzamelen geen data voor derde partijen over jouw internetgedrag. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten
Menu
https://www.ultimatehost.nl/nl/privacyverklaring

Privacyverklaring en cookies

Op deze pagina vindt je de privacyverklaring van The Ultimate Host. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doelen en de grondslagen voor die verwerking, met wie wij deze gegevens eventueel delen of kunnen delen, welke bewaartermijnen wij hanteren en hoe wij ervoor zorgen dat deze gegevens veilig bewaard worden.

Daarnaast maken wij gebruik van een website, informatie over ons cookies gebruik is ook opgenomen in deze privacyverklaring. Daarnaast hebben wij beschreven in deze verklaring hoe je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van jouw gegevens kunt doen.


Privacyverklaring The Ultimate Host:

The Ultimate Host gebruikt en verzamelt persoonsgegevens, In deze Privacyverklaring vertellen we:

 • Wat zijn persoonsgegevens
 • Welke gegevens we gebruiken
 • Hoe wij deze gegevens verkrijgen
 • Waarom we deze gegevens gebruiken
 • Hoelang bewaren wij deze gegevens
 • Hoe kun je inzage in jouw persoonsgegevens krijgen en hoe je ze kunt wijzigen of laten verwijderen.
 • Hoe wij ervoor zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan
 • Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die in verband gebracht kunnen worden met een natuurlijke persoon. Denk hierbij aan een foto, bankrekeningnummer, telefoonnummer dan wel een geboortedatum af IP-adres.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij:

The Ultimate Host verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactgegevens:

 • Naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Betalings- en Factuurgegevens: (indien er diensten worden geleverd of wij gebruik maken van diensten van derden):

 • Adresgegevens
 • Bankrekening nummer

Websitegegevens:

 •   IP-adres en gebruiksgegevens van de website

Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens:
 

The Ultimate Host kan jouw persoonsgegevens op de volgende manieren ontvangen:

 • Direct van jou, als je via e-mail, telefoon of schriftelijk contact met ons opneemt, als je je inschrijft voor een training of workshop, als je je abonneert op onze nieuwsbrief, of als je diensten van ons afneemt.
 • Via onze website, door gebruik te maken van het contactformulier of de bel me terug functionaliteit
 • Via cookies, als je gebruikt maakt van de website

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

The Ultimate Host verwerkt jouw persoonsgegevens om jou een goed en actueel inzicht te kunnen geven van onze diensten en aanbiedingen (naar aanleiding van jouw toestemming hiervoor), en om ervoor te zorgen dat wij de met jou gemaakte afspraken kunnen na komen (naar aanleiding van een overeenkomst), .
Je moet hierbij denken aan:

 • Het maken van (commerciële- en/of netwerk) afspraken
 • Het vergemakkelijken van de toegankelijkheid van onze website (functionele cookies)
 • Het afhandelen van jouw/onze betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een verzoek hiertoe via ons contactformulier, en/of indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten volgens afspraak bij je af te leveren.
 • Verzenden van nieuwsbrieven, en de analyse van de verzending. Alleen als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven zullen wij de nieuwsbrief aan jou sturen.

The Ultimate Host maakt geen gebruik van computerprogramma’s om op basis van geautomatiseerde verwerkingen van vastgelegde persoonsgegevens besluiten over zaken te nemen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

The Ultimate Host bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens verstrekt op basis van verleende toestemming:

 • Deze gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige afhandeling van het ingezonden contactformulier, de toestemming voor het gebruik van gegevens voor toesturen van nieuwsbrieven blijft bestaan zolang jij dat wenst, Via de website, telefonisch of ander verzoek kan je de toestemming voor het gebruik op ieder moment intrekken. Jouw gegevens worden dan verwijderd.

Persoonsgegevens verstrekt voor uitvoering van een overeenkomst:

 • The Ultimate Host bewaard jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de naleving van de overeenkomsten, en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst zijn afgesproken zijn beëindigd.
 • Resultaten van team- en individuele assessment bewaren maximaal 1 jaar.
 • Als het gegevens betreft die nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor de Belasting, dan houden wij de wettelijke termijn aan.

Hoe kun je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en hoe kun je ze wijzigen of laten verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Ultimate Host en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ultimatehost.nl. Stuur je het verzoek liever per post dan kun je het zenden aan het adres dat in de voetregel van deze privacyverklaring is opgenomen. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen we jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij verzoek mee te sturen, maak wel de pasfoto en het Burgerservicenummer onleesbaar op de kopie. Dit om jouw privacy te beschermen! We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
The Ultimate Host wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij ervoor zorgen dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan:

Delen van persoonsgegevens met derden:
The Ultimate Host deelt jouw gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Ultimate Host blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bescherming van gegevens:

The Ultimate Host neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.
Indien er ondanks de genomen maatregelen toch sprake is van een mogelijk datalek zal dit worden afgehandeld volgens de door ons opgestelde procedure.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@ultimatehost.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

The Ultimate Host gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen Privacyverklaring:

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen deze wijziging op onze website publiceren zodra ze van kracht worden.

 

Bel mij terug Sitemap | Algemene Voorwaarden | PrivacyverklaringCopyright © 2018 The Ultimate Host
Design: Puntjes op de i | Realisatie: CM Specialist